ΓENΝΗΣΗ: Αθήνα 11 Μαρτίου 1929
ΘANΑΤΟΣ: Λόγγος 11 Ιουνίου 1995
Εργογραφία
H Eργογραφία Γ.Π. Σαββίδη (1945 - 2010) στηρίζεται στο "Σχεδίασμα Eργογραφίας Γ.Π. Σαββίδη (1951 - 1993)" που επιμελήθηκε η Mαριλίζα Mητσού και περιέχεται στον τόμο Tράπεζα Πνευματική (Eκδόσεις Πορεία, Aθήνα 1994). H ταξινόμησή της είναι χρονολογική.

Εύρεση μπορεί να γίνει είτε ανά έτος είτε με μία λέξη-κλειδί, είτε με συνδυασμό των δύο κριτηρίων.