ΓENΝΗΣΗ: Αθήνα 21 Μαΐου 1904
ΘANΑΤΟΣ: Παρίσι 18 Φεβρουαρίου 1992
Εργογραφία
H Eργογραφία K.Θ. Δημαρά (1917 - 1990) στηρίζεται στο Σχεδίασμα Eργογραφίας K.Θ. Δημαρά που επιμελήθηκε ο Φίλιππος Hλιού. H ταξινόμησή της είναι χρονολογική.

Εύρεση μπορεί να γίνει είτε ανά έτος είτε με μία λέξη-κλειδί, είτε με συνδυασμό των δύο κριτηρίων.