Βιβλία ή Φυλλάδια
Εκτύπωση
Κατάλογος των φυλλαδίων (κυρίως του 19ου αιώνα) από τις βιβλιοθήκες Κ.Θ. Δημαρά και Γ.Π. Σαββίδη.

Εύρεση μπορεί να γίνει είτε ανά έτος είτε με μία λέξη-κλειδί, είτε με συνδυασμό των δύο κριτηρίων.