Ο Όλυμπος κι ο Κίσαβος Δημοτικό
Εκτύπωση
Ο Όλυμπος κι ο Κίσαβος, τα δυο βουνά, μαλώνουν.
Γυρίζει ο γερο-Όλυμπος και λέει του Κισάβου:
 
– Μη με μαλώνεις, Κίσαβε, κονιαροπατημένε.*
Εγώ ’μαι ο γέρο-Όλυμπος, στον κόσμο ξακουσμένος.
Έχω εξήντα δυο κορφές και τριάντα δυο βρυσούλες,
κάθε κορφή και φλάμπουρο,* κάθε βρύση και κλέφτης.
 
 
 
* κονιαροπατημένος: τουρκοπατημένος.
* το φλάμπουρο: σημαία.


(από το βιβλίο: Aνθολόγιο για τα παιδιά του Δημοτικού, μέρος δεύτερο, Oργανισμός Eκδόσεως Διδακτικών Bιβλίων, 1975)