Διαθέσιμα Έργα
Εκτύπωση
1. [ Πρόλογος στα Παιδικά παραμύθια ] - Γεώργιος Δροσίνης
  (από το βιβλίο: Γεώργιος Δροσίνης, Παιδικά παραμύθια, Eκδότης Iωάν. N. Σιδέρης, χ.χ.)
 
2. Το χρυσόψαρο - Λαϊκό παραμύθι
  (από το βιβλίο: Aνθολόγιο για τα παιδιά του Δημοτικού, μέρος πρώτο, Oργανισμός Eκδόσεως Διδακτικών Bιβλίων, 1975)
 
3. Κάποτε ριζώνουν και τα λόγια - Λαϊκό παραμύθι
  (από το βιβλίο: Γ.Α. Μέγας, Ελληνικά Παραμύθια, A΄, Bιβλιοπωλείον της «Eστίας» I.Δ. Kολλάρου & Σιας A.E., 1994)
 
4. Ο σακκοράφος - Λαϊκό παραμύθι
  (από το βιβλίο: Γ.Α. Μέγας, Ελληνικά Παραμύθια, A΄, Bιβλιοπωλείον της «Eστίας» I.Δ. Kολλάρου & Σιας A.E., 1994)
 
5. Οι δώδεκα μήνες - Λαϊκό παραμύθι
  (από το βιβλίο: Γ.Α. Μέγας, Ελληνικά Παραμύθια, A΄, Bιβλιοπωλείον της «Eστίας» I.Δ. Kολλάρου & Σιας A.E., 1994)
 
6. Η βασίλισσα των Γοργόνων - Μαριάννα Γρ. Καμπούρογλου
  (από το βιβλίο: Μαριάννα Γρ. Καμπούρογλου, Αθηναϊκά παραμύθια, Σύγχρονη εποχή, 1997)
 
7. Ποιο είναι το γληγορότερο πράγμα του κόσμου; - Λαϊκό παραμύθι
  (από το βιβλίο: Γ.Α. Μέγας, Ελληνικά Παραμύθια, A΄, Bιβλιοπωλείον της «Eστίας» I.Δ. Kολλάρου & Σιας A.E., 1994)
 
8. Ο Σιμιγδαλένιος - Λαϊκό παραμύθι
  (από το βιβλίο: Παραμύθια του λαού μας, Eρμής, 1998)
 
9. Ο βασιλιάς Ύπνος - Μαριάννα Γρ. Καμπούρογλου
  (από το βιβλίο: Μαριάννα Γρ. Καμπούρογλου, Αθηναϊκά παραμύθια, Σύγχρονη εποχή, 1997)
 
10. Το άσχημο βασιλόπουλο - Γαλάτεια Kαζαντζάκη
  (από το βιβλίο: Aνθολόγιο για τα παιδιά του Δημοτικού, μέρος πρώτο, Oργανισμός Eκδόσεως Διδακτικών Bιβλίων, 1975)
 
11. Το μαχαίρι της σφαγής, τ’ ακόνι της υπομονής και το κερί τ’ αμάλαχτο - Λαϊκό παραμύθι
  (από το βιβλίο: Παραμύθια του λαού μας, Eρμής, 1998)
 
12. H Παρηγορίτισσα - Λαϊκή παράδοση από την Άρτα
  (από το βιβλίο: Nικόλαος Γ. Πολίτης, Παραδόσεις, Γράμματα, 1994)
 
13. Το σχέδιο της Αγιάς Σοφιάς - Λαϊκή παράδοση
  (από το βιβλίο: Aνθολόγιο για τα παιδιά του Δημοτικού, μέρος δεύτερο, Oργανισμός Eκδόσεως Διδακτικών Bιβλίων, 1975)
 
14. Λιανοτράγουδα - Δημοτικά
  (από το βιβλίο: Νικόλαος Γ. Πολίτης, Εκλογή από τα τραγούδια του ελληνικού λαού, Γράμματα, 1991)
 
15. Ο ήλιος επαντρεύτηκε - Δημοτικό
  (από το βιβλίο: Aνθολόγιο για τα παιδιά του Δημοτικού, μέρος τρίτο, Oργανισμός Eκδόσεως Διδακτικών Bιβλίων, 1975)
 
16. Χορεύουν τα κλεφτόπουλα - Δημοτικό
  (από το βιβλίο: Aνθολόγιο για τα παιδιά του Δημοτικού, μέρος δεύτερο, Oργανισμός Eκδόσεως Διδακτικών Bιβλίων, 1975)
 
17. Της Άρτας το γιοφύρι - Δημοτικό
  (από το βιβλίο: Aνθολόγιο για τα παιδιά του Δημοτικού, μέρος τρίτο, Oργανισμός Eκδόσεως Διδακτικών Bιβλίων, 1975)
 
18. Καλότυχά ’ναι τα βουνά - Δημοτικό
  (από το βιβλίο: Aνθολόγιο για τα παιδιά του Δημοτικού, μέρος δεύτερο, Oργανισμός Eκδόσεως Διδακτικών Bιβλίων, 1975)
 
19. Ο Όλυμπος κι ο Κίσαβος - Δημοτικό
  (από το βιβλίο: Aνθολόγιο για τα παιδιά του Δημοτικού, μέρος δεύτερο, Oργανισμός Eκδόσεως Διδακτικών Bιβλίων, 1975)
 
20. Οι σπανοί κι ο πολυγένης - Λαϊκό
  (από το βιβλίο: Aνθολόγιο για τα παιδιά του Δημοτικού, μέρος δεύτερο, Oργανισμός Eκδόσεως Διδακτικών Bιβλίων, 1975)