ΓENΝΗΣΗ: Βραΐλα 1901
ΘΑΝΑΤΟΣ: Aθήνα 1975
Διαθέσιμες Αναγνώσεις
1. Αι λέξεις   (553 Kb - 01:13)
  διαβάζει: Εμπειρίκος Aνδρέας, O Eμπειρίκος διαβάζει Eμπειρίκο, Διόνυσος 1964

2. Εις την Οδόν των Φιλελλήνων [απόσπασμα]   (1836 Kb - 04:06)
  διαβάζει: Εμπειρίκος Aνδρέας, O Eμπειρίκος διαβάζει Eμπειρίκο, Διόνυσος 1964

3. Ο Δρόμος   (7473 Kb - 07:58)
  διαβάζει: Εμπειρίκος Aνδρέας, O Eμπειρίκος διαβάζει Eμπειρίκο, Διόνυσος 1964

4. Ο Κορυδαλλός   (160 Kb - 00:25)
  διαβάζει: Εμπειρίκος Aνδρέας, O Eμπειρίκος διαβάζει Eμπειρίκο, II, Διόνυσος 1979

5. Οι Χαρταετοί   (1654 Kb - 01:46)
  διαβάζει: Εμπειρίκος Aνδρέας, O Eμπειρίκος διαβάζει Eμπειρίκο, II, Διόνυσος 1979

6. Όχθη   (192 Kb - 00:25)
  διαβάζει: Εμπειρίκος Aνδρέας, O Eμπειρίκος διαβάζει Eμπειρίκο, Διόνυσος 1964

7. Στιγμή πορφύρας   (687 Kb - 01:30)
  διαβάζει: Εμπειρίκος Aνδρέας, O Eμπειρίκος διαβάζει Eμπειρίκο, Διόνυσος 1964

8. Στροφές Στροφάλων   (5331 Kb - 05:41)
  διαβάζει: Εμπειρίκος Aνδρέας, O Eμπειρίκος διαβάζει Eμπειρίκο, Διόνυσος 1964

9. Το Πλεονέκτημα μιας Κόρης είναι η Χαρά του Ανδρός της   (1507 Kb - 01:36)
  διαβάζει: Εμπειρίκος Aνδρέας, O Eμπειρίκος διαβάζει Eμπειρίκο, Διόνυσος 1964

10. Τριαντάφυλλα στο Παράθυρο   (383 Kb - 00:50)
  διαβάζει: Εμπειρίκος Aνδρέας, O Eμπειρίκος διαβάζει Eμπειρίκο, Διόνυσος 1964

11. Ως Έργον Ατελεύτητο   (344 Kb - 00:45)
  διαβάζει: Εμπειρίκος Aνδρέας, O Eμπειρίκος διαβάζει Eμπειρίκο, Διόνυσος 1964