ΓENΝΗΣΗ: Θεσσαλονίκη 1927
ΘΑΝΑΤΟΣ: Aθήνα 1985
Διαθέσιμες Αναγνώσεις
1. Η ομίχλη [απόσπασμα]   (3944 Kb - 03:50)
  διαβάζει: Ιωάννου Γιώργος, Πεζογράφοι αυτοανθολογούμενοι, Εν χορδαίς 1998