ΓENΝΗΣΗ: Zάκυνθος 1792
ΘΑΝΑΤΟΣ: Louth, Aγγλία 1869
Διαθέσιμες Αναγνώσεις
1. Ωδή Δεκάτη. Ο Βωμός της Πατρίδος   (1774 Kb - 01:53)
  διαβάζει: Παπαβασιλείου Bασίλης, Ανδρέας Κάλβος: Δέκα Ωδές. Διαβάζει ο Βασίλης Παπαβασιλείου, περιοδικό Η Λέξη 189 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2006)

2. Ωδή Τετάρτη. Εις τον Ιερόν Λόχον   (2554 Kb - 02:43)
  διαβάζει: Παπαβασιλείου Bασίλης, Ανδρέας Κάλβος: Δέκα Ωδές. Διαβάζει ο Βασίλης Παπαβασιλείου, περιοδικό Η Λέξη 189 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2006)