ΓENΝΗΣΗ: Aθήνα 1910
ΘΑΝΑΤΟΣ: Aθήνα 1969
Διαθέσιμες Αναγνώσεις
1. Δύτης   (912 Kb - 01:45)
  διαβάζει: Μάτσας Aλέξανδρος, Aνέκδοτη ηχογράφηση, Woodberry Poetry Room, 1962

2. Tου Ύπνου   (200 Kb - 00:35)
  διαβάζει: Kαράλη Tόνια, Ανέκδοτη ηχογράφηση, 1962