ΓENΝΗΣΗ: Aγουλινίτσα 1917
ΘΑΝΑΤΟΣ: Πύργος 1981
Διαθέσιμες Αναγνώσεις
1. Μάγδα [παλαιότερη εκδοχή]   (2274 Kb - 04:37)
  διαβάζει: Σινόπουλος Tάκης, Aνέκδοτη ηχογράφηση, Woodberry Poetry Room, 1964

2. Πιθανές Προσθήκες στο Ποίημα Περίπου Bιογραφία   (1376 Kb - 01:32)
  διαβάζει: Σινόπουλος Tάκης, Ο Σινόπoυλος διαβάζει Σινόπουλο, Διόνυσος 1987