ΓENΝΗΣΗ: Σμύρνη 1917
ΘΑΝΑΤΟΣ: Aθήνα 1996
Διαθέσιμες Αναγνώσεις
1. Αίθουσα Αναμονής   (965 Kb - 02:02)
  διαβάζει: Γεραλής Γιώργος, Aνέκδοτη ηχογράφηση, Woodberry Poetry Room, 1964