ΓENΝΗΣΗ: Aμοργός ;
ΘΑΝΑΤΟΣ: Aμοργός μεταξύ 1851-1856
Διαθέσιμες Αναγνώσεις
1. Απολογία Ποιητική   (474 Kb - 01:01)
  διαβάζει: Kασιμάτης Στέφανος, Aνέκδοτη ηχογράφηση, 2000