ΓENΝΗΣΗ: Σάμος 1922
ΘΑΝΑΤΟΣ: Aθήνα 1987
Διαθέσιμες Αναγνώσεις
1. Χαμηλοφώνως   (1013 Kb - 02:04)
  διαβάζει: Γκανάς Μιχάλης, Aνέκδοτη ηχογράφηση, 2000