ΓENΝΗΣΗ: Θεσσαλονίκη 1901
ΘΑΝΑΤΟΣ: Θεσσαλονίκη 1998
Διαθέσιμες Αναγνώσεις
1. Εργάτης στα εργαστήρια του χρόνου   (1046 Kb - 01:40)
  διαβάζει: Καρέλλη Ζωή, Ποιητές αυτοανθολογούμενοι, Εν χορδαίς 1997

2. Τα Εικονίσματα III   (901 Kb - 01:07)
  διαβάζει: Καρέλλη Ζωή, Ελληνικός λόγος: Ποίηση, ΕΡΑ 1999