ΓENΝΗΣΗ: Θεσσαλονίκη 1939
ΘΑΝΑΤΟΣ: Θεσσαλονίκη 1998
Διαθέσιμες Αναγνώσεις
1. [Γεννήθηκα την Εποχή του Χαλκού]   (330 Kb - 00:30)
  διαβάζει: Μοσκώφ Κωστής, Ποιητές αυτοανθολογούμενοι, Εν χορδαίς 1997