ΓENΝΗΣΗ: Κωνσταντινούπολη 1906
ΘΑΝΑΤΟΣ: Aθήνα 1990
Διαθέσιμες Αναγνώσεις
1. H “Kλεοπάτρα”, η “Σεμίραμις” κ’ η “Θεοδώρα”   (716 Kb - 02:09)
  διαβάζει: Χορν Δημήτρης, Ανέκδοτη ηχογράφηση, 1962