Άννινος Μπάμπης(2  Παραθέματα)
ΓΕΝΝΗΣΗ: Aργοστόλι 1852
ΘΑΝΑΤΟΣ: Aθήνα 1934
Εκτύπωση
1.  ― Εις τι χρησιμεύει η κάλπη;
― Άνθρωποι τέως άγνωστοι, γίνονται δι’ αυτής γνωστοί ως κάλπικοι παράδες.

 «Εγχειρίδιον του εκλογέως». Αττικαί ημέραι, 1894. Μιχ. Περάνθης, Ελληνική πεζογραφία, Γ΄. Εκδόσεις έργων Περάνθη, χ.χ. 469.
2.  ― Τι είναι ο εκλογεύς;
― Άνθρωπος, όστις αφού ενηλικιωθή και αποκτήση δικαίωμα ψήφου, χάνει αμέσως την ανθρωπίνην του ιδιότητα και γίνεται απλούς αριθμός εις τον εκλογικόν κατάλογον.

 «Εγχειρίδιον του εκλογέως». Αττικαί ημέραι, 1894. Μιχ. Περάνθης, Ελληνική πεζογραφία, Γ΄. Εκδόσεις έργων Περάνθη, χ.χ. 469.