Αντωνιάδης Εμμανουήλ(1  Παράθεμα)
ΓΕΝΝΗΣΗ: Xαλέπα 1791
ΘΑΝΑΤΟΣ: Aθήνα 1863
Εκτύπωση
1.  Εγώ νομίζω ότι οι άνθρωποι αυτοί [= οι Βυζαντινοί] ήσαν προωρισμένοι να ευνουχίσουν τον ανθρώπινον νουν.

 εφ. Αθηνά, 10 Νοεμβρίου 1857. Κ.Θ. Δημαράς, Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Ερμής, 1989. 399.