Ζαΐμης Αλέξανδρος(1  Παράθεμα)
ΓΕΝΝΗΣΗ: Aθήνα 1855
ΘΑΝΑΤΟΣ: Aθήνα 1936
Εκτύπωση
1.  Είναι ανάγκη να εργαζώμεθα χωρίς να φαινώμεθα.

 Σπ. Β. Μαρκεζίνης, Πολιτική ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος 1828-1964, Γ΄. Πάπυρος, 1966. 14.