Ανώνυμος του 1789(1  Παράθεμα)
ΓΕΝΝΗΣΗ: 18ος αι.
ΘΑΝΑΤΟΣ: Άγνωστο
Εκτύπωση
1.  Εις το γένος μας αλοίμονον, ολίγοι ευρίσκονται οίτινες να συλλογίζωνται τολμούσι.

 «Ο “Ανώνυμος του 1789”». Κ.Θ. Δημαράς, Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Ερμής, 1989. 417.