Καλαμογδάρτης Ηλίας(1  Παράθεμα)
ΓΕΝΝΗΣΗ: Πάτρα 1817
ΘΑΝΑΤΟΣ: Κάιρο 1849
Εκτύπωση
1.  Ω! μη κοιμάσαι, ξύπνησε,
ψυχή χαριτωμένη!
της γης το γλυκοχάραμα
τα μάτια σου προσμένει.
[...]
Έλα να λησμονήσωμεν
στην χάριν της αυγής,
στα όνειρα του έρωτος
τα βάσανα της γης.

 «Μη κοιμάσαι!», 1-4, 33-36. Κ.Θ. Δημαράς (επιμ.), Ποιηταί του ΙΘ΄ αιώνα. Βασική Βιβλιοθήκη, 12. «Αετός» Α.Ε., 1954. 243.