Καλοσγούρος Γεώργιος(4  Παραθέματα)
ΓΕΝΝΗΣΗ: Kέρκυρα 1849
ΘΑΝΑΤΟΣ: Γενεύη 1902
Εκτύπωση
1.  Χαρές και πλούτη να χαθούν, και τα βασίλεια, κι όλα,
τίποτε δεν είναι, αν στητή μέν’ η ψυχή κι ολόρθη.

 «Η Ελληνίδα Μητέρα», 10-11 (έμμετρη απόδοση του σχεδιάσματος του Διονυσίου Σολωμού «La Madre Greca»). Γ.Θ. Ζώρας (επιμ.), Ποίησις και πεζογραφία της Επτανήσου. Βασική Βιβλιοθήκη, 14. «Αετός» Α.Ε., 1953. 263.
2.  Μπορεί να πει κανείς πως όλα τα μεγάλα ποιήματα όλων των εποχών θέτουν γενικότερα ή μερικότερα το πρόβλημα του ανθρώπου.

 «Μελέτη στον Προμηθέα του Αισχύλου». Αισχύλου, Προμηθεύς Δεσμώτης, εν Αθήναις, 1921. Γ.Θ. Ζώρας (επιμ.), Ποίησις και πεζογραφία της Επτανήσου. Βασική Βιβλιοθήκη, 14. «Αετός» Α.Ε., 1953. 266.
3.  Η αληθινή ελευθερία είναι θέληση και πράξη που έχουν ψυχή τους τον απόλυτο λόγο. Ο άνθρωπος δεν είναι ελεύθερος, αλλά υψώνεται στην ελευθερία, όταν αυτοθέλητα πραγματοποιεί όχι ό,τι τύχει, αλλ’ ό,τι πρέπει να θέλει, και τότε η θέλησή του και ο Νόμος, που πριν ήταν έξω το ένα από το άλλο, γίνονται ένα και δεν έχει κανέναν τόπο η βία.

 «Μελέτη στον Προμηθέα του Αισχύλου». Αισχύλου, Προμηθεύς Δεσμώτης, εν Αθήναις, 1921. Γ.Θ. Ζώρας (επιμ.), Ποίησις και πεζογραφία της Επτανήσου. Βασική Βιβλιοθήκη, 14. «Αετός» Α.Ε., 1953. 268.
4.  Η αληθινή ποικιλία είναι ιδέα αχώριστη από την ενότητα.

 «Μελέτη στον Προμηθέα του Αισχύλου». Αισχύλου, Προμηθεύς Δεσμώτης, εν Αθήναις, 1921. Γ.Θ. Ζώρας (επιμ.), Ποίησις και πεζογραφία της Επτανήσου. Βασική Βιβλιοθήκη, 14. «Αετός» Α.Ε., 1953. 268.