Κανάρης Κωνσταντίνος(1  Παράθεμα)
ΓΕΝΝΗΣΗ: Ψαρά; π. 1790
ΘΑΝΑΤΟΣ: Aθήνα 1877
Εκτύπωση
1.  [Το παρ’ ημίν πολιτικόν σύστημα:] Τα παπούτσια έγιναν σκούφια και η σκούφια παπούτσια.

 Αλέξανδρος Βυζάντιος, «Τίς πταίει, η βασιλεία ή τα κόμματα;», 1874. Σπ. Β. Μαρκεζίνης, Πολιτική ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος 1828-1964, Γ΄. Πάπυρος, 1966. 346.