Καπετανάκης Ηλίας(3  Παραθέματα)
ΓΕΝΝΗΣΗ: Χαραυγή Oιτύλου 1859
ΘΑΝΑΤΟΣ: Aθήνα 1922
Εκτύπωση
1.  Οι κυβερνήσεις έρχονται μόνον και μόνον διά να διορίζουν και να παύουν ―ηξεύρουν και τίποτ’ άλλο;

 Η βεγγέρα, ιβ΄. 1894. Γιάννης Σιδέρης (επιμ.), Νεοελληνικό θέατρο (1795-1929). Βασική Βιβλιοθήκη, 40. «Αετός» Α.Ε., 1953. 279.
2.  Θέληση εδώ δεν ημπορεί να έχει κανείς! Ο πατέρας είναι ο κύριος και ο εξουσιαστής! Έτσι ανατρέφονται τα παιδιά!

 Η βεγγέρα, ιδ΄. 1894. Γιάννης Σιδέρης (επιμ.), Νεοελληνικό θέατρο (1795-1929). Βασική Βιβλιοθήκη, 40. «Αετός» Α.Ε., 1953. 283.
3.  Η βεγγέρα είναι ιατρική στηθοσκόπησις, μικροβιολογική εξέτασις της οικογενείας!

 Η βεγγέρα, ιζ΄. 1894. Γιάννης Σιδέρης (επιμ.), Νεοελληνικό θέατρο (1795-1929). Βασική Βιβλιοθήκη, 40. «Αετός» Α.Ε., 1953. 287.