Καραϊσκάκης Γεώργιος(8  Παραθέματα)
ΓΕΝΝΗΣΗ: Mαυρομμάτι Kαρδίτσας 1780
ΘΑΝΑΤΟΣ: Φάληρο 1827
Εκτύπωση
1.  Το πρόσωπόν μου δεν το λερώνω, παρά ή με λόγον ή με νόμον, ή τέλος πάντων και με αίμα πασχίζω να έβγω ασπροπρόσωπος και όχι ποτέ ανάξιος και κατησχυμμένος.

 Γιάννης Bλαχογιάννης, Iστορική Aνθολογία, 1927. 236.
2.  Όταν θέλω γίνομαι άγγελος, και όταν θέλω πάλε γίνομαι διάβολος.

 Γιάννης Βλαχογιάννης, Ιστορική Ανθολογία, 1927. 239.
3.  Στον Πειραιά, κατά το 1827, ο Καραϊσκάκης είχε πολλούς γραμματικούς και το Δ. Χρηστίδη, πρόσωπο της εποχής που είχε αρχίσει να παίρνη σημασία κοντά στον Κωλέττη (ήτανε με το παρτίδο του).
            Μια μέρα ο Καραϊσκάκης χρειάστηκε να γράψη βιαστικά ένα γράμμα. Χτύπησε τα χέρια.
            ― Ναρθή ο γραμματικός!
            Τρέξαν και φέραν έναν άλλον (όχι το Χρηστίδη).
            ― Όχι αυτόν! είπε ο Καραϊσκάκης· εκείνον το άλλο, που βάνει το ν στον πάτο, να μου φέρετε! (στο τέλος της λέξης).

 Γιάννης Bλαχογιάννης, Iστορική Aνθολογία, 1927. 247.
4.  Όποιος θέλει να κουμαντάρη τους Έλληνες πρέπει να βαστάη ένα δισάκκι γεμάτο, ομπρός το Χριστό, πίσω τους διαόλους και στη μέση το χρυσάφι.


 Γιάννης Bλαχογιάννης, Iστορική Aνθολογία, 1927. 255.
5.  Καθώς στη φαγούρα του κορμιού είναι γλυκό το ξύσιμο, έτσι και στον πολεμιστή λαό το τεχνικό το ψέμα.

 Γιάννης Bλαχογιάννης, Iστορική Aνθολογία, 1927. 256.
6.  Ο αληθινός αφέντης είναι εκείνος πούκαμε πρώτα δούλος. Όμως αλοί στον αφέντη που δούλος γίνηκε.

 Γιάννης Bλαχογιάννης, Iστορική Aνθολογία, 1927. 256.
7.  Όποιος προκομένος άνθρωπος δεν κρύβει τα κουσούρια του είναι πιο ανόητος κι από τη γάτα που θάφτει την κοπριά της.

 Γιάννης Bλαχογιάννης, Iστορική Aνθολογία, 1927. 256.
8.  Φοβιτσιάρης το ασκέρι σαν πανούκλα το μολεύει
και δειλός απελπισμένος γίνεται αντρειωμένος.

 Γιάννης Bλαχογιάννης, Iστορική Aνθολογία, 1927. 256.