Καρθαίος Κ.(1  Παράθεμα)
ΓΕΝΝΗΣΗ: Aθήνα 1878
ΘΑΝΑΤΟΣ: Aθήνα 1955
Εκτύπωση
1.  Η κάθε ημέρα που περνά
και μιαν αλήθεια αφήνει·
και κάθε αλήθεια μια σπρωξιά
γερή του ονείρου δίνει.
Η κάθε ημέρα ―τραλαλά―
κι από ’ναν πύργο μού χαλά.
[...]
Μα κάθε ημέρα που περνά
και μιαν αλήθεια φέρνει·
μα πάλι ο πόθος με πλανά
και τ’ όνειρο με σέρνει.
Κι η κάθε ημέρα ―τραλαλά―
κι από ’ναν πύργο μού χαλά.

 «Η κάθε μέρα», 1-6, 13-18. Τα τραγούδια του νησιού μου και οι κηφισιώτικες μελωδίες, 1921. Η.Ν. Αποστολίδης, Ανθολογία 1708-1933. Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», χ.χ. 149.