Κορυδαλεύς Θεόφιλος(1  Παράθεμα)
ΓΕΝΝΗΣΗ: Aθήνα π. 1570
ΘΑΝΑΤΟΣ: Aθήνα 1646
Εκτύπωση
1.  Απλώς μεν ουν ειπείν επί παντός λόγου σαφηνείας εστί ποριμώτατον υπέρ τι άλλο ακριβολογία.

 Έκθεσις ρητορικής, 1624. Μιχ. Περάνθης, Ελληνική πεζογραφία, Α΄. Εκδόσεις έργων Περάνθη, χ.χ. 262.