Κούμας Κωνσταντίνος(1  Παράθεμα)
ΓΕΝΝΗΣΗ: Λάρισα 1777
ΘΑΝΑΤΟΣ: Tεργέστη 1836
Εκτύπωση
1.  Η μάθησις έχει εις τον νουν ακριβώς τον αυτόν λόγον, τον οποίον έχει η τροφή εις το σώμα.

 Σύνοψις Φυσικής, 1812. Κ.Θ. Δημαράς (επιμ.), Ο Κοραής και η εποχή του. Βασική Βιβλιοθήκη, 9. «Αετός» Α.Ε., 1953. 34.