Κωττούνιος Ιωάννης(1  Παράθεμα)
ΓΕΝΝΗΣΗ: Bέροια 1572
ΘΑΝΑΤΟΣ: Πάδοβα 1657
Εκτύπωση
1.  Αυτή γε τω όντι γε ή ποτε μεν Ελλάς, νυν δε σχεδόν ερημάς.

 Immortalitati Alcidii Philelleni, 1642. Émile Legrand, Bibliographie Hellénique, I, 1894. 433.