Λιπέρτης Δημήτρης(2  Παραθέματα)
ΓΕΝΝΗΣΗ: Λάρνακα 1866
ΘΑΝΑΤΟΣ: Λευκωσία 1937
Εκτύπωση
1.  Τα φύλλα του δεντρού τζείνου ’που ’σάπην
ππέφτουν χαμαί στηγ γην τζιτρινιασμένα
τζ’ ούλλα τα πάντα πκιον έμ’ πικραμμένα
για τζείνον που τ’ αρνιούνται την αγάπην.

 «Για τζείνον που τ’ αρνιούνται την αγάπην», 13-16. Κώστας Μόντης, Ανδρέας Χριστοφίδης, Κυπριακή ανθολογία. Alvin Redman Hellas, 1965. 108.
2.  Ο κόσμος ούλλος είστ’ εσείς, ο άλλος περισσεύκει.

 «Τ’ αθθυμιός σας», 13. Κώστας Μόντης, Ανδρέας Χριστοφίδης, Κυπριακή ανθολογία. Alvin Redman Hellas, 1965. 116.