Λομβάρδος Κωνσταντίνος(1  Παράθεμα)
ΓΕΝΝΗΣΗ: Zάκυνθος 1820
ΘΑΝΑΤΟΣ: Aθήνα 1888
Εκτύπωση
1.  Δεν βλέπω εμπρός μου παρά την εθνική τιμή, την οποία ο κάθε πατριώτης πρέπει πάντα, πρώτα από κάθε άλλο, να γυρεύει να εξασφαλίζει, διότι αν αυτή βλαφθεί, τίποτε δεν εγλιτώσαμε, ενώ αν αυτήν γλιτώσομε, όσας συμφοράς και αν πάθομε, γρήγορα τας διορθώνομε.

 [«Εθνική τιμή, εθνική ανεξαρτησία»], 1863. Γ. Βαλέτας, Ανθολογία της δημοτικής πεζογραφίας, Β΄. Εκδότης: Πέτρος Ράνος, 1947. 281.