Μάνος Μωνσταντίνος(1  Παράθεμα)
ΓΕΝΝΗΣΗ: Aθήνα 1869
ΘΑΝΑΤΟΣ: Λαγκαδάς 1913
Εκτύπωση
1.  Επειδή η κοινή γλώσσα είναι φύραμα μικτόν
και αι λέξεις αι συνήθεις μόλις είναι εκατόν.

 «Τοις εντευξομένοις», 23-24. Τα κατά Κλεάνθην και Αβροκόμην, 1801. Λ.Ι. Βρανούσης (επιμ.), Οι πρόδρομοι. Βασική Βιβλιοθήκη, 11. Εκδοτ. οίκος Ιωάννου Ν. Ζαχαροπούλου, 1955. 39.