Μομάρς(1  Παράθεμα)
ΓΕΝΝΗΣΗ: 18ος αι.
ΘΑΝΑΤΟΣ: Άγνωστο
Εκτύπωση
1.  Το κάλλος πάντα στάθηκε της έχθρας η αιτία,
και μάλιστα μια εύμορφη σαν χάση τα πρωτεία.

 «Περίληψις της υποθέσεως», 1-2. Βοσπορομαχία, 1766. Λ.Ι. Βρανούσης (επιμ.), Οι πρόδρομοι. Βασική Βιβλιοθήκη, 11. Εκδοτ. οίκος Ιωάννου Ν. Ζαχαροπούλου, 1955. 33.