Νικολαΐδης Σουλιώτης Αθανάσιος(1  Παράθεμα)
ΓΕΝΝΗΣΗ: Σύρος 1878
ΘΑΝΑΤΟΣ: Aθήνα 1945
Εκτύπωση
1.  Αλλά τι άλλο είναι εύμορφο παρ’ ό,τι δίδει μορφήν εις αισθήματα της ανθρωπίνης ψυχής;

 Γράμματα από τα βουνά, 1905. 162.