Ντόρρος Θεόδωρος(2  Παραθέματα)
ΓΕΝΝΗΣΗ: Πελοπόννησος; 1895
ΘΑΝΑΤΟΣ: Παρίσι 1954
Εκτύπωση
1.  Τα φύλλα, φρεσκοπράσινα, μιλάγανε πιο νοητά
από ανθρώπους διαβασμένους.

 «Ανοιξιάτικα φύλλα», 4-5. Στου γλυτωμού το χάζι, 1930. Αλέξανδρος Αργυρίου, Η ελληνική ποίηση. Ανθολογία-Γραμματολογία: Νεωτερικοί ποιητές του Μεσοπολέμου. Εκδόσεις Σοκόλη, 1979. 52.
2.  Απίστευτη η τέχνη μας να κάνουμε
στιγμές κι αιωνιότητες.

 «Προσημείωμα», 8-9. Στου γλυτωμού το χάζι, 1930. Αλέξανδρος Αργυρίου, Η ελληνική ποίηση. Ανθολογία-Γραμματολογία: Νεωτερικοί ποιητές του Μεσοπολέμου. Εκδόσεις Σοκόλη, 1979. 51.