Παλαιολόγος Παύλος(8  Παραθέματα)
ΓΕΝΝΗΣΗ: Kουζουντζουκί Bοσπόρου 1895
ΘΑΝΑΤΟΣ: Aθήνα 1984
Εκτύπωση
1.  Κολακεύει τους γέροντας η ζηλοτυπία. Βλέποντες τους άλλους να θεωρούσι τούτους ικανούς δι’ αταξίας, πιστεύουσι και οι ίδιοι εις τας εκλιπούσας πλέον προς αταξίαν ικανότητας.

 «Οι απορίες του κ. Κοσμά». Το ημερολόγιο του Κοσμά Παλιοκαιρινού. Εταιρεία Ελληνικών Εκδόσεων, [1964]. 111.
2.  Η μετριοφροσύνη είναι εχθρός της προκοπής.

 «Ο υψών αυτόν υψωθήσεται». Ανήσυχα νιάτα. Αλκαίος, 1974. 81.
3.  Συμβαίνει συχνά να έχει και πνεύμα. Δεν του είναι όμως απαραίτητον. Φθάνει να έχει υπογραφήν. Υπογραφήν μισθώνει η εφημερίς. Υπογραφήν αναζητεί ο αναγνώστης. Δι’ αυτό και οι χρονογράφοι, η υπογραφή είναι το πρώτον που φροντίζουν ν’ αποκτήσουν. Με αυτήν τα απέκτησαν όλα.

 «Ο χρονογράφος». Εφημερίδες, 1930. 62.
4.  Το μεγάλο και το μέτρο είναι δυο λέξεις που δεν έχουν συναντηθεί στη ζωή. Η μια αποφεύγει την άλλη. Τι μπορεί να σου δώσει το μέτρο; Έργα της υπερβολής είναι τα μεγάλα καλά. Και τα μεγάλα κακά, φυσικά.

 «Παν μέτρον κάκιστον». Ανήσυχα νιάτα. Αλκαίος, 1974. 20.
5.  Αι αισθήσεις αποτελούσι το ύστατον του ανθρώπου ενδιαφέρον. Χάρις εις τας αισθήσεις ηδύ είναι το ζην.

 «Πιστός σύντροφος». Το ημερολόγιο του Κοσμά Παλιοκαιρινού. Εταιρεία Ελληνικών Εκδόσεων, [1964]. 184.
6.  Τίποτα δεν εξυπηρετεί την ειρήνη χειρότερα από την καλοπροαίρετη διάθεση των λαών να δέχονται ραπίσματα.

 «Προς το καθήκον». Άπτερη νίκη. Εκδόσεις «Άλφα» Ι.Μ. Σκαζίκη, 1947. 9.
7.  Η αδιαφορία και όχι η καλωσύνη είναι η διάδοχος της κακίας κατάστασις.

 «Το τελευταίο μας πάθος». Το ημερολόγιο του Κοσμά Παλιοκαιρινού. Εταιρεία Ελληνικών Εκδόσεων, [1964]. 113.
8.  Πιο εύκολα παρηγοριέται κανείς όταν πείθεται και πείθει, ότι τον απορρίπτουν για τις ιδέες που πρεσβεύει, παρά για τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζει τις ιδέες αυτές.

 «Ύστερα από μιαν αποτυχία». Ανήσυχα νιάτα. Αλκαίος, 1974. 82.