Παλαμήδης Γρηγόριος(1  Παράθεμα)
ΓΕΝΝΗΣΗ: Κρήτη 16ος αι.
ΘΑΝΑΤΟΣ: 17 αι.
Εκτύπωση
1.  Καλότυχος που στην βουλήν των κακών δεν υπάγει
μηδέ των ασεβών ανδρών την στράτα κολουθάγει...

 Κ.Θ. Δημαράς, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Ίκαρος, 1985. 55.