Παλλαδάς Γεράσιμος(1  Παράθεμα)
ΓΕΝΝΗΣΗ: Καλλονή Ηρακλείου 1625/30
ΘΑΝΑΤΟΣ: Άγιον Όρος 1714
Εκτύπωση
1.  Ω πώς αλλάσσουν τα πράγματα,
σαν ποταμού τα περάματα,
όπου πηγαίνουν
και δεν γιαγέρνουν,
σαν της βροχής τα σταλάγματα.

 «Θρήνος της Κρήτης», 1-5. Στυλιανός Αλεξίου, Κρητική Ανθολογία (ΙΕ΄-ΙΖ΄ αιώνας). Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, 1969. 233.