Ανωνύμου, Θρήνος του Φαλλίδου(1  Παράθεμα)
ΓΕΝΝΗΣΗ: Κρήτη 17ος αι.
ΘΑΝΑΤΟΣ: Άγνωστο
Εκτύπωση
1.  Μέρα νύχτα σοναδόρους    στα καντούνια κι εις τους φόρους,
[...]
μα σαν εγύρισε ο τροχός,    εφαλλίρισα ο φτωχός.

 «Θρήνος του Φαλλίδου του φτωχού», 44, 47. Στυλιανός Αλεξίου, Κρητική Ανθολογία (ΙΕ΄-ΙΖ΄ αιώνας). Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, 1969. 211.