Ανωνύμου, Θρησκευτικό αλφαβητάρι(1  Παράθεμα)
ΓΕΝΝΗΣΗ: 15ος-16ος αι.
ΘΑΝΑΤΟΣ: Άγνωστο
Εκτύπωση
1.  Σήμερον είμαστε εδώ σαν τα πουλιά του δάσου,
όταν ξεγρέψει τα τινάς και τες φωλιές τους χάσου.
Τον τάφον άνοιξε και ιδέ, αν είναι και γνωρίσεις,
πτωχούς και πλούσιους άρχοντας αν είν’ και ξεχωρίσεις.
Ύλη καταγενόμεθα και των σκουλήκων βρώμα·
την γην οπού πλαστήκαμεν θε να ’χομεν και στρώμα.

 «Άνθρωπε, τι ’ναι τα κοπιάς», 35-42. Μεγάλη εγκυκλοπαίδεια της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Α΄. Εκδοτικός οίκος Χάρη Πάτση, 1968. 498-499.