Παράσχος Γεώργιος(3  Παραθέματα)
ΓΕΝΝΗΣΗ: Χίος 1822
ΘΑΝΑΤΟΣ: Aθήνα 1886
Εκτύπωση
1.  Χερουβείμ, την είπα, θέλεις γιασεμί να σε στολίση;
γαλανά δυο μάτια στρέφει και με λέγει: «κυπαρίσσι».

 «Τα άνθη», 41-42. Κ.Θ. Δημαράς (επιμ.), Ποιηταί του ΙΘ΄ αιώνα. Βασική Βιβλιοθήκη, 12. «Αετός» Α.Ε., 1954. 260.
2.  Τιμή και νειάτα να χαρή ο στρατιώτης ξέρει·
την καραμπίνα στα βουνά,
στες χώρες μάτια γαλανά
και δάφνες στο λημέρι.
Ξυπνάτε, ξυπνάτε! η σάλπιγξ ηχεί,
τη δάφνη στο στήθος και βήμα ταχύ!

 «Το εωθινόν», 35-40. Κ.Θ. Δημαράς (επιμ.), Ποιηταί του ΙΘ΄ αιώνα. Βασική Βιβλιοθήκη, 12. «Αετός» Α.Ε., 1954. 258.
3.  Ξυπνάτε με τη σάλπιγγα, ξυπνάτε με τ’ αηδόνι,
κ’ εμπρός, λεβέντες, εν στολή·
ροδίζει στην Ανατολή,
στον Πίνδο ξημερώνει.
Στα όπλα! στα όπλα! η σάλπιγξ ηχεί,
εμπρός η σημαία και βήμα ταχύ!

 «Το εωθινόν», 55-60. Κ.Θ. Δημαράς (επιμ.), Ποιηταί του ΙΘ΄ αιώνα. Βασική Βιβλιοθήκη, 12. «Αετός» Α.Ε., 1954. 258.