Ρήγας Φεραίος ή Βελεστινλής(6  Παραθέματα)
ΓΕΝΝΗΣΗ: Bελεστίνο 1757
ΘΑΝΑΤΟΣ: Bελιγράδι 1798
Εκτύπωση
1.  Εγώ έσπειρα· άλλοι θα θερίσουν.

 Ε.Π. Φωτιάδης (επιμ.), Νεοελληνική ιστοριογραφία, Α΄. Βασική Βιβλιοθήκη, 37. «Αετός» Α.Ε., 1954. 2.
2.  Ως πότε παλληκάρια να ζούμεν στα στενά,
μονάχοι, σαν λιοντάρια, στες ράχες, στα βουνά;

 Θούριος, 1-2. 1798. Λ.Ι. Βρανούσης (επιμ.), Ρήγας. Βασική Βιβλιοθήκη, 10. «Αετός» Α.Ε., 1953. 391.
3.  Καλλιό ’ναι μιας ώρας ελεύθερη ζωή,
παρά σαράντα χρόνοι σκλαβιά και φυλακή!

 Θούριος, 7-8. 1798. Λ.Ι. Βρανούσης (επιμ.), Ρήγας. Βασική Βιβλιοθήκη, 10. «Αετός» Α.Ε., 1953. 391.
4.  Κάλλιο για την πατρίδα κανένας να χαθεί,
ή να κρεμάσει φούντα για ξένον στο σπαθί.

 Θούριος, 57-58. 1798. Λ.Ι. Βρανούσης (επιμ.), Ρήγας. Βασική Βιβλιοθήκη, 10. «Αετός» Α.Ε., 1953. 392.
5.  Όλοι, χωρίς εξαίρεσιν, έχουν χρέος να ηξεύρουν γράμματα.

 «Τα Δίκαια του ανθρώπου», 22. Νέα πολιτική διοίκησις, 1897. Λ.Ι. Βρανούσης (επιμ.), Ρήγας. Βασική Βιβλιοθήκη, 10. «Αετός» Α.Ε., 1953. 374.
6.  Όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά.

 Φυσικής Απάνθισμα, 1790. Λ.Ι. Βρανούσης (επιμ.), Ρήγας. Βασική Βιβλιοθήκη, 10. «Αετός» Α.Ε., 1953. 275.