Ροδοκανάκης Πλάτων(6  Παραθέματα)
ΓΕΝΝΗΣΗ: Σμύρνη 1883
ΘΑΝΑΤΟΣ: Aθήνα 1919
Εκτύπωση
1.  Θυμίαμα της ύλης εύοσμον, ανά τα σκοτεινά φυλλώματα του δάσους, ο κατακλυσμός των λάγνων επιθυμιών. Όταν ιερουργή οργώσα η νεότης, τας ηδυπαθείς μυσταγωγίας της σαρκός.

 «Ερωτικός εσπερινός». De profundis, 1908. Στέλιος Ξεφλούδας (επιμ.), Νιρβάνας, Χρηστομάνος, Ροδοκανάκης και άλλοι. Βασική Βιβλιοθήκη, 30. «Αετός» Α.Ε., 1953. 307.
2.  Ο καθρέπτης, από της εποχής που η πρώτη γυναίκα έσκυψεν επάνω από τα κρύσταλλα του ρυακίου και εθαύμασε την μορφήν της, μέχρι σήμερον, ότε το αντικείμενον αυτό της γυναικείας φιλαρεσκείας εσημείωσε θαύματα τελειότητος και χλιδής, είναι το κυριώτερον πράγμα ενός καλλυντηρίου. [...] Μέσα εις την γαλακτώδη ανταύγειαν του αργύρου και του χρυσού παρήλασαν επί αιώνας αυτοκράτειραι και πατρίκιαι, έλαμψαν μειδιάματα θριαμβευτικής καλλονής, και εκεί επάνω απετυπώθη ο πρώτος μορφασμός της απελπισίας κάποιας φιλαρέσκου, που έσπευδε με ένα πτερό χήνας βουτηγμένον εις αφέψημα νωπών καρυδιών ή κλαδίσκων κυπαρίσσου, να εξαφανίση τας πρώτας λευκάς τρίχας της κόμης της.

 Η Βασίλισσα και αι Βυζαντιναί αρχόντισσαι, 1920. Στέλιος Ξεφλούδας (επιμ.), Νιρβάνας, Χρηστομάνος, Ροδοκανάκης και άλλοι. Βασική Βιβλιοθήκη, 30. «Αετός» Α.Ε., 1953. 339-340.
3.  Οι παλμοί των σκέψεών μου προς τα κυανά πεδία των ονείρων μου κυλινδούνται μετά πικρού προαισθήματος.

 «Νοσταλγία». De profundis, 1908. Στέλιος Ξεφλούδας (επιμ.), Νιρβάνας, Χρηστομάνος, Ροδοκανάκης και άλλοι. Βασική Βιβλιοθήκη, 30. «Αετός» Α.Ε., 1953. 306.
4.  Παν σώμα γυμνόν, είναι ναός ελεφάντινος.
Είναι ιερόν του Μίθρα ή της Αστάρτης, όπου η ψυχή τελεί Ελευσίνια.

 «Ο ύμνος του Μαχαραγιά». De profundis, 1908. Στέλιος Ξεφλούδας (επιμ.), Νιρβάνας, Χρηστομάνος, Ροδοκανάκης και άλλοι. Βασική Βιβλιοθήκη, 30. «Αετός» Α.Ε., 1953. 311.
5.  Πάθη, όνειρα και απολαύσεις· ο μόνος και κύριος σκοπός της ζωής μας, τα οποία εφ’ όσον πλησιάζομεν με ακατάσχετον πόθον, τόσον εκείνα μας εγκαταλείπουν ταχύτερον, και φεύγουν μακράν.

 «Τάνταλος». De profundis, 1908. Στέλιος Ξεφλούδας (επιμ.), Νιρβάνας, Χρηστομάνος, Ροδοκανάκης και άλλοι. Βασική Βιβλιοθήκη, 30. «Αετός» Α.Ε., 1953. 309.
6.  Σα χωριζόμαστε τη νύκτα στο σκοτάδι και την αισθάνομαι να γέρνει ολότελα συντριμιασμένη από τον πόθο, νιώθω μέσα μου μια βάρβαρη δύναμη που μου δίνει την εντύπωση πως όλα μου τα μέλη σκληραίνονται και γίνονται σαν από πέτρα γερά και αιώνια. Γι’ αυτό δεν έχω άδικο να μου φαίνεται πως ο άνθρωπος είναι η προβληματική Σφίγγα της ερήμου, που υψώνει τριγύρω πυραμίδες λατρείας, για να θάψει στα βάθη των από ένα αίσθημα ταριχευμένο.

 Το βυσσινί τριαντάφυλλο, 1912. Στέλιος Ξεφλούδας (επιμ.), Νιρβάνας, Χρηστομάνος, Ροδοκανάκης και άλλοι. Βασική Βιβλιοθήκη, 30. «Αετός» Α.Ε., 1953. 317.