Σοκόλης Κ.Σ.(1  Παράθεμα)
ΓΕΝΝΗΣΗ: 1872
ΘΑΝΑΤΟΣ: 1920
Εκτύπωση
1.  Πάντοτε δε ο λαός, εν τη μεγάλη σοφία του, γνωρίζει τι θέλει. Οι οδηγοί μόνον ουδέποτε ηθέλησαν ή τουλάχιστον δεν ηδυνήθησαν, να καταδείξωσι και καταστήσωσι σαφές περί τίνος επρόκειτο, εν τη εξελίξει του ελευθέρου Βασιλείου.

 Αυτοκρατορία, 1916. Ζήσιμος Λορεντζάτος, Ελληνική κριτική σκέψη. Ίκαρος, 1976. 92.