Ανωνύμου, Ο Ρωσοαγγλογάλλος(1  Παράθεμα)
ΓΕΝΝΗΣΗ: Β´ ήμισυ 18ου αι.
ΘΑΝΑΤΟΣ: 19ος αι.
Εκτύπωση
1.  [Ο μητροπολίτης:]
Αυτή του Τούρκου η τυραννία
σ’ εμένα είναι ζωή μακαρία.
Το ράσο τούτο αφού εφόρεσα,
ζυγόν κανένα δεν εγνώρισα.
Δύο ποθώ, ναι, μά τες εικόνες,
άσπρα πολλά και καλές κοκόνες.

 Ο Ρωσοαγγλογάλλος, 86-91. Πορεία, 1990. 14.