Τζάνες Μπουνιαλής Μαρίνος(2  Παραθέματα)
ΓΕΝΝΗΣΗ: Pέθυμνο π. 1620
ΘΑΝΑΤΟΣ: Bενετία μετά το 1684
Εκτύπωση
1.  Αν στέκουν με τσ’ Αγαρηνούς ή με τους Φράγκους λάχου,
εις όποια χέρια τύχουσι, τούτα οι Ρωμαίοι τα ’χου.

 Ο Κρητικός πόλεμος, 261.21-22. Στιγμή, 1995. 242.
2.  Δίχως σταυρό μ’ εθάψανε και δίχως άγιο λάδι,
και κράζω και το Ρέθεμνος να σμίξομεν ομάδι.

 Ο Κρητικός πόλεμος, 564.9-10. Στιγμή, 1995. 509.