Φαραζουλής Διονύσιος(1  Παράθεμα)
ΓΕΝΝΗΣΗ: Αίγιο 1882
ΘΑΝΑΤΟΣ: Αθήνα 1920
Εκτύπωση
1.  Οι άνθρωποι, βλέπετε, ημπορούν όταν σου ομιλούν κατά πρόσωπον, να σε επαινούν και να σε εξυψώνουν και να σου απευθύνουν τους μάλλον περιποιητικούς λόγους. Αλλ’ όταν πρόκειται να ομιλήσουν εν τη απουσία σου, δεν δυσκολεύονται, διαψεύδοντες εαυτούς, να σε παραστήσουν ως τον μεγαλύτερον ελαττωματίαν.

 «Οι έπαινοι των ανθρώπων». Η Κοινωνία μας, 1952. Σταύρος Σκοπετέας (επιμ.), Ο Κονδυλάκης και το χρονογράφημα, Α΄. Βασική Βιβλιοθήκη, 33. Εκδοτ. οίκος Ιωάννου Ν. Ζαχαροπούλου, 1956. 264.