Φαρμακίδης Θεόκλητος(1  Παράθεμα)
ΓΕΝΝΗΣΗ: Νίκαια Θεσσαλίας 1784
ΘΑΝΑΤΟΣ: Aθήνα 1860
Εκτύπωση
1.  Αν και το ημέτερον βιβλίον περιέχη ανθρωπίνην αλήθειαν, αυτό μεν κατακαίεται, η εν αυτώ όμως αλήθεια μένει άκαυστος.

 Ο Συνόδικος Τόμος ή περί αληθείας, 1852. Μιχ. Περάνθης, Ελληνική πεζογραφία, Β΄. Εκδόσεις έργων Περάνθη, χ.χ. 441.