Φιλαράς Λεονάρδος(1  Παράθεμα)
ΓΕΝΝΗΣΗ: Αθήνα τέλη 16ου αι.
ΘΑΝΑΤΟΣ: Παρίσι 1673
Εκτύπωση
1.  Κυρά μου δεν μου βόλεσεν ακόμα να γυρίσω
εις την πατρίδα να σε ιδώ και να σε προσκυνήσω.
Χαίρου με την εικόνα μου, κι ήξευρε πως με σένα
είν’ η καρδιά μου πάντοτε, και το κορμί στα ξένα.

 «Προς την τιμίαν μου μητέρα», 1652. Κ.Θ. Δημαράς, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Ίκαρος, 1985. 93.