Ασώπιος Κωνσταντίνος(2  Παραθέματα)
ΓΕΝΝΗΣΗ: Γραμμένο 1785
ΘΑΝΑΤΟΣ: Aθήνα 1872
Εκτύπωση
1.  [Το θέατρον] σκοπόν έχει μόνον των ηθών την διόρθωσιν και την εκπαίδευσιν των λαών· είναι το κοινόν σχολείον των ανθρώπων, το οποίον αναπληρώνει των άλλων σχολείων την έλλειψιν.

 [«Λόγος», 1817]. Κ.Θ. Δημαράς, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Ίκαρος, 1985. 162.
2.  [Ο Μέγας Αλέξανδρος] Είναι μοναδικός τοις Έλλησι, λόγω τε και έργω σύμβολον ενότητος αυτοίς γενόμενος.

 Περί Αλεξάνδρου του Μεγάλου Λόγος, 1857. Κ.Θ. Δημαράς, Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Ερμής, 1989. 131.